Testületi ülés, 2015. szeptember 30. – jegyzőkönyv