Óvoda


Elérhetőségek:

Cím: 9084 Győrság, Öreg utca 22.

Telefon: 96/470-094

 

ISMERTETŐ A FIÁTH JÁNOS Á. M. K. GYŐRSÁGI TAGÓVODÁJÁRÓL

A Győrsági Napköziotthonos Óvoda 1971-ben kezdte meg működését egy gyermekcsoporttal. Nemsokára a gyermeklétszám növekedése miatt beindult a második csoport. Az épület adottságai miatt ma is két részben osztott gyermekcsoportunk van (kis-középső és középső-nagy). 2007 szeptembere óta tartozunk a Fiáth János Á.M.K.-hoz.
Jól képzett, gyermekszerető óvónők és dajkák nevelik, gondozzák az ide járó 3-7 éves gyermekeket. A segítőkész szülőkkel együtt igyekszünk az óvodát és környezetét egyre szebbé, otthonosabbá tenni.
Néphagyományőrző helyi nevelési programunk részét alkotják a népi mondókák, gyermekjátékdalok, népmesék, táncok, szólások, közmondások megismertetése, a jeles napokról, ünnepekről való megemlékezés, az aktuális napokhoz kötődő régi szokások, tennivalók felelevenítése. Sok éves hagyomány a Mikulás-várás, a Lucázás, a közös karácsonyi és húsvéti barkácsolós délelőtt, a szülők és gyerekek meg az óvó nénik közös Betlehemezése. Nemzeti ünnepeinkről is megemlékezünk, mindig a gyerekek életkorának megfelelően. Szintén régi kedves szokás az anyák – napi köszöntés, és a búcsúzás az iskolába készülő nagy csoportosoktól.
A szülők az év folyamán több alkalommal nyílt napokon tekinthetnek be gyermekeik hétköznapjaiba. Ezeket a lehetőségeket szinte minden szülő kihasználja, mindig nagy az érdeklődés. Ugyanez jellemző szülői értekezleteinkre is, ahol azokat a kérdéseket vitatjuk meg, amelyek minden gyermekre vonatkoznak. Fogadóóráink is kedveltek a szülők körében, itt a gyermekek egyén fejlődéséről adunk tájékoztatást, megbeszélhetjük a felmerülő problémákat.

A gyerekekkel sok időt töltünk a szabadban: tágas udvarunkon sok mozgásra van lehetőségünk, de rendszeresen járunk rövidebb-hosszabb sétákra, kirándulásokra is, ezáltal jobban megismerik környezetüket, észreveszik a természet szépségeit. Udvarunkat igyekszünk folyamatosan szépíteni, játszóeszközeinket korszerűsíteni. Régi, balesetveszélyes mászókáinkat eltávolítottuk. 2007 folyamán két új udvari játékot szereztünk be a Szülői Munkaközösség összegyűjtött pénzéből és egy győrsági család támogatásából. Ezek már megfelelnek az Uniós követelményeknek. 2008-ban a homokozó fölé készíttettünk egy árnyékoló pavilont nagy részben a farsangi bálok és kézműves vásárok bevételeiből. Ezeket a tárgyi fejlesztéseket a fenntartó önkormányzat is támogatta. Hatalmas segítség volt számunkra 2008 végén a nyílászárók cseréje. A Ságért Alapítvány is jelentős összeggel támogatja a 2009-re tervezett játszóeszköz beszerzést.

Óvodánk a hétköznapokon is nyitva áll az érdeklődő szülők és az óvodai élettel ismerkedő apróságok előtt. A délelőtti játékidőben bárki betekinthet a nálunk folyó életbe! A játékos környezetismeret, matematika, ének-zene, testnevelés, mese -vers foglalkozások mellet a nagy csoportosok heti egy alkalommal játékos német nyelvű foglalkozáson vehetnek részt, bekapcsolódhatnak az iskola által szervezett úszásoktatásba. Fejlesztőpedagógus és logopédus is foglalkozik a gyerekekkel. A Kincsesláda Bábszínház és a Győri Zenetanárok Együttese évente 4-4 alkalommal tart előadásokat, gyermekműsorokat óvodánkban. Lovas-kocsis és buszos kirándulásokat is szervezünk a gyerekek számára.

Megosztás:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •