Álláspályázat


Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal 
Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Győrsági Kirendeltsége

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9084 Győrság, Országút út 75.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) sz. Korm.rendelet – III. 1. sz. melléklet 19. szám: Pénzügyi és számvitel feladatkör alapján

Ellátandó feladatok:

lásd tevékenységi körök

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés és beszámoló készítése, vagyongazdálkodás, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalások és előirányzatok nyilvántartása, szállítói-vevői számlák rögzítése, normatív állami támogatások igénylése és kezelése, gazdasági statisztikák, beszámolók készítése, pályázatok költségvetési tervezése, adatszolgáltatás pénzügyi információs rendszerekben, a gazdálkodás előkészítési feladatai, adminisztráció, beszámolás és kincstári adatszolgáltatás, pénzügyi nyilvántartások vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXIX. tv., valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) sz. Kormányrendelet szabályai az irányadóak az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

•         ASP gazdálkodási szakrendszer moduljának az ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási alapvizsga – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         könyvelői gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         államháztartási, önkormányzati pénzügyi-gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű Precizitás,

•         Jó szintű Analitikus gondolkodás,

•         Jó szintű Együttműködés,

•         Jó szintű Önállóság,

•         Jó szintű Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 456/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített, fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmet a pályázó benyújtotta

•         Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (amennyiben van ilyen)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vanyus Gábor nyújt, a +36204595623 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9084 Győrság, Országút út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYS/1363/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

és

•         Elektronikus úton dr. Vanyus Gábor részére a jegyzo@gyorsag.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Károlyné Mohácsy Dorottya, Győr-Moson-Sopron megye, 9084 Győrság, Országút út 75. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyorsag.hu – 2019. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot jeln pályázati eljárás erdménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorsag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás: