Baromfi állományok zárt tartására vonatkozó tájékoztatás


Tisztelt győrságiak!

 

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatával elrendelte az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan, hogy

baromfi csak zártan tartható,

vagy amennyiben ez nem megoldható,

a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni.

A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

 

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

bírságot

szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

 

Az intézkedés indoka: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2017. január 17-én Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen. Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által 1. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 3 játszott szerep jelentőségére, az országos főállatorvos az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

dr. Vanyus Gábor

jegyző

Megosztás: