Bölcsődei ellátás


Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

Örömmel értesítjük, hogy településünkön is rövid időn belül elérhetővé válik a bölcsődei ellátás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése értelmében ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. Családi bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását egy éves korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

A bölcsődei ellátás elsősorban azon gyermekek számára elérhető, akiknek szülei, törvényes képviselői

 • munkavégzésük miatt,
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük miatt,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban miatt,
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük miatt,
 • betegségük vagy egyéb ok miatt
  gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

Amit a családi bölcsődénkről tudni kell:

 • A győrsági családi bölcsőde Győrságon, Országút utca 74. szám alatt /az orvosi rendelő mögötti épületben/ található,
 • zárt udvarral, kerti játékokkal van felszerelve,
 • 2 csoport alakul: Bógyó és Babóca,
 • A férőhelyek száma: 10 fő
 • Tervezett nyitvatartása: 7.00-17.00 óráig
 • Tervezett térítési díja: 15.000.- Ft/hó + étkezési díj

Amennyiben felkeltette érdeklődését, illetve igényelné a bölcsődei ellátást kisgyermeke számára, kérjük az alábbi linken (https://gyorsag.hu/nyilatkozat-bolcsodei-ellatas-igenyleserol/) található igénylő lapot kitöltve, aláírva juttassa el a polgármesteri hivatalba 2019. január 10. napjáig!

Az igényfelmérő lap kitöltése nem jelent beíratási kötelezettséget.

Győrság, 2018. december 20.

 

Tisztelettel:
Ferenczi Zsolt
polgármester

Megosztás: