BURSA HUNGARICA pályázati kiírás 2019/2020


BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Győrság Község Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2019. és 2020. évekre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ÖSZTÖNDÍJ-pályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanévre  

  1. A pályázat célja

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

  • A pályázók köre

Kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők (1)pályázhatnak, akik életvitelszerűen bejelentett állandó lakóhelyükön élnek (2).

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (3) jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
  • A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Akik már korábban regisztráltak, a meglévő felhasználónévvel és jelszóval be tudnak lépni a rendszerbe. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani! A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (9084 Győrság, Országút út 75.) történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.!

A kinyomtatott és aláírt pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről,

– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, családi pótlékról, tartásdíjról stb.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes – valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. december 5.

dr. Vanyus Gábor, jegyző                                                  Kelt. Győrság, 2019. október 15.

Megosztás: