Csapadékvíz elvezetés


A győrságiak ismét pályáztak és ismét nyertek.

A tavalyi évben Győrság Község Önkormányzatának vezetésével és gesztorságával lebonyolított közösségi közlekedés korszerűsítését 11 településen elérő pályázat, valamint a győrsági Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására benyújtott pályázat sikere után ismét volt tennivaló Győrságon.
A győrságiak számára legégetőbb feladat, a belterületi vízrendezés I. ütemének megvalósítására sikerült 59.919.500,-Ft-ot elnyerni.
Ferenczi Zsolt polgármester elmondta, hogy a belterületi vízrendezés a jogszabályok szerint alapvetően önkormányzati feladat, azonban önkormányzatuk forráshiány miatt nem sokat tudott tenni e probléma megoldása érdekében az elmúlt 15 évben. Győrságot az elmúlt évek mindegyikében érte általában özönvízszerű nyári záporok utáni vízkár. Legutóbb 2010 nyarán szenvedett el jelentős vízkárt a település. Utak mosódtak el, iszapréteg borította utcáinkat, a hidak, átereszek tömődtek el. A csapadékos időben előforduló vízkárok figyelmeztetően hatottak: lépéseket kell tenni a településünk védelme érdekében. Meg kell oldani a lehulló csapadék összegyűjtését és rendezett elvezetését. Különösen nagy feladat a belterületi és a külterületi vízrendezés összhangjának megteremtése, a települést veszélyeztető külvizek kizárása, lokalizálása.
A felszíni, csapadékvizek elvezetésének rendezésére olyan csapadékvíz elvezetési hálózat, hálózati rendszer kialakítását terveztettük meg még 2009-ben, amely összefüggő, egységes rendszerben, tartósan oldja meg a település ilyen jellegű problémáit.
A csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítéséhez önkormányzatunk nem rendelkezett elegendő forrással, ezért a terv megvalósításhoz mindenképpen EU pályázati támogatás volt szükséges. Alapos és részletes előkészítés után 2009 őszén nyújtottuk be pályázatunkat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Belterületi vízrendezés című pályázati felhívására.
Mivel a feladat 40 éves lemaradást hivatott pótolni, így két ütemre bontottuk a tervezett megvalósítást, és az I. ütemre szerettünk volna elnyerni a támogatást. A tervezett beruházás az elavult, illetve hiányzó csapadékvíz-elvezető rendszer teljes kiépítésére helyett, ennek a rendszernek az első ütemére, a befogadótól kiépített elvezető ún. Észak-nyugati főgerinc kiépítésére irányult. Ennek segítségével szeretnénk biztosítani, hogy a csapadékvizek távozhassanak a külterületi befogadóba. Később e kiépített gerincre további árkokat lehet majd bekötni.
2010. tavaszán érkezett meg az örömhír: nyertes pályázattal büszkélkedhetünk. A szükséges engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások, okiratok beszerzése után 2010. augusztus 18-án írtuk alá a támogatási szerződést, az e programok végrehajtásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kht. programigazgatójával Tóth Gábor úrral.
2010 ősze a projekt lebonyolításában közreműködő cégek kiválasztásával ill. a közbeszerzési eljárás lefolytatásával telt. Sikeres közbeszerzési eljárás után, aláírtuk a kivitelezői szerződést és a munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. 2011 tavasza-nyara a kivitelezéssel telt és örömmel jelenthetem, hogy a tervezett határidőben, tervezett költségkereten belül, jó minőségben készült el az I. ütem. Az ünnepélyes átadás 2011. augusztus 6-án, szombaton lesz.
A projekt összköltsége 70.493.530,-Ft volt, amely a már említett majd hatvanmilliós pályázati támogatásból és 10.574.029,-Ft önkormányzati önrészből áll össze. Beruházásunk megvalósításával az összehangolt vízelvezető rendszer kialakításával a területet elöntő csapadékvizek előfordulási valószínűsége csökkeni fog, megelőzhetővé válnak a vízkárok. A zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel az utcák rendezett, esztétikus megjelenése is biztosított lesz.
A győrságon élő emberek jogos elvárásának szeretnénk megfelelni e feladat végrehajtásával. A Képviselő-testületünk egységes szándéka volt az újabb pályázat benyújtása a komplett rendszer II. ütemének megvalósítására (településünk déli területeinek becsatornázása), így örömmel vettük az Új Széchenyi Terv e feladatra vonatkozó pályázati kiírását. Rögtön munkához láttunk, a pályázat készül, és várhatóan 2011. augusztus végén be tudjuk adni a támogatás kifejezett reményében.

Megosztás: