Győrság község belterületi csapadékvíz-elvezetése II. ütem


A felszíni, csapadékvizek elvezetésének rendezésére olyan csapadékvíz elvezetési hálózat, hálózati rendszer kialakítása szükséges, amely összefüggő, egységes rendszerben, az elkészült I. ütemhez szorosan kapcsolódva a II. ütem megépítése révén oldja meg Győrság ilyen jellegű problémáit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00005

Projekt címe: Győrság község belterületi csapadékvíz-elvezetése II. ütem

Kedvezményezett neve: Győrság Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9084 Győrság, Országút utca 75.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 110 016 580 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felszíni, csapadékvizek elvezetésének rendezésére olyan csapadékvíz elvezetési hálózat, hálózati rendszer kialakítása szükséges, amely összefüggő, egységes rendszerben, az elkészült I. ütemhez szorosan kapcsolódva a II. ütem megépítése révén oldja meg Győrság ilyen jellegű problémáit. A jelenlegi csapadékvíz-elvezetés összefoglaló értékeléseként általánosságban megállapítható, hogy Győrságon, a falu épített környezetében a csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása hiányos, a csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkező területeken is a vízelvezetés többnyire nem megfelelően működik, – többek között utóbbi évek egyre szélsőségesebb meteorológiai viszonyai miatt is-, gyakoriak az elöntések, sok és növekvő a tartósan vízállásos terület. A vízelvezetés nehézségeit fokozatosan tovább nehezíti, hogy egyrészt a település fejlődésével új épületek, építmények kerülnek elhelyezésre, amelyek hatására a terület burkoltsági arány fokozatosan emelkedik és a település fejlesztési koncepciójának ismeretében, ez várhatóan tovább fog emelkedni. A burkoltság növekedésével a felszínről elvezetendő vízmennyiségek is nőnek és mivel nem áll meg a területen és nem szikkad el a víz, a vizek lefolyása gyorsabb lesz. Nagyobb és tartósabb záporokra lehet számítani, amelyeket csak a rendesen kiépített vízelvezetési hálózat tud kármentesen elvezetni. Általánosan jellemző a földárkok rendezetlen mederszéle, amely közlekedési szempontból veszélyforrás és látványban, esztétikai megjelenésben települési arculatrontó. A nyílt burkolatlan árkok vízelvezető képessége a településen problémás, körzetükben gyakran alakulnak ki a nagyobb záporok idején vízállásos területek, előfordultak már elöntések is. 2009-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Győrság Község Önkormányzata pályázati forrást nyert el a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer I. ütemének kialakítására. A projekt lefolytatása, megvalósítása zökkenőmentes volt, így az első ütem eredményei már érzékelhetők a település északnyugati részén, azonban a településen (főleg a dombos déli részen) a probléma továbbra is fennáll. Jelentős iszap és hordalékterhelést okoz egy-egy nagyobb zápor, bizonyította ezt a 2010 nyarán tapasztalt újabb, a heves esőzés okozta elöntés. A vízelvezetési probléma végső megoldása érdekében a kapcsolódó és mindenképp szükséges 2. ütem megvalósítása hozhat eredményt. A II. ütem helyszíne: Győrság, Mályvás-ér – Vörösmarty utca – Országút utca – Öreg utca – Felső közép utca – Kőkút utca – Akác utca- Kossuth L. utca A projekt indokoltsága, célkitűzései és tervezett eredményei: A kiinduló helyzet ismeretében, a fent ismertetett problémákat összességében és globálisan figyelemmel tartva készítettük el belterületi csapadékvízelvezetési tervünket. A csapadékvíz-elvezetési tervünk alapján a tervezett beruházást olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon kívánjuk végrehajtani, amely hosszútávon biztonságot nyújt településünk és a térségben élő lakosság számára, egyúttal a környezeti elemek legkisebb terhelése mellett valósítható meg. A csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítéséhez önkormányzatunk nem rendelkezik elegendő forrással, ezért a megvalósításhoz EU pályázati támogatás szükséges. A jelenlegi állapot egy instabil, időszakos helyzet. A burkolatlan felületek folyamatos eróziója következtében a lerakódások az árkokban fokozódni fognak, egyes mélyebben fekvő részekben a víz tartósan megmarad. A pangó víz meleg időjárási viszonyok között hamar berothad, és a lakott környezetben kellemetlen bűzt termel. A burkolt utak időszakos elöntése az önkormányzatnak és a lakosságnak is anyagi veszteséget okoz. A talajvíz szintje a rossz vízelvezetés miatt emelkedik, és a lakóépületek elvizesedését okozhatja. Ez utóbbi már nemcsak anyagi, hanem egészségügyi kockázatot is magában hordoz. A megfelelő vízelvezetéssel nem rendelkező szakaszokon felgyülemlő víz rontja a talaj levegőzöttségét, és benne reduktív folyamatokat indít be. A víz által elmozdított, majd lerakott hordalékok lefedik a talaj termőrétegét, helyette könnyen mobilizálódó, terméketlen foltok alakulnak ki. A hordalék jelentős része eljut a befogadóba, rontva annak működési lehetőségeit. A csapadékvíz elvezetés problémáinak sűrűsödése, a lakossági panaszok szaporodása, arra késztette az Önkormányzatot, hogy a vízelvezetési problémák rendezésére, az elöntési veszélyek megszüntetésére készüljön a település egészét lefedő csapadékvíz-elvezetési terv. E tervet az önkormányzat anyagi- és teherbíró képességének figyelembe vételével szakaszoltuk. Az I. ütem keretében megvalósított fejlesztés eredményei már tapasztalhatóak. A belterületi vízrendezés a jogszabályok szerint alapvetően önkormányzati feladat, azonban önkormányzatunk forráshiány miatt nem sokat tudott tenni e probléma megoldása érdekében az elmúlt 5-6 évben. A II. ütem megvalósítása révén csökkenthető csak a minimális szintre a kockázat. A csapadékos időben előforduló vízkárok figyelmeztetően hatnak: lépéseket kell tenni a településünk védelme érdekében. Meg kell oldani a lehulló csapadék összegyűjtését és rendezett elvezetését. Különösen nagy feladat a belterületi és a külterületi vízrendezés összhangjának megteremtése, a települést veszélyeztető külvizek kizárása, lokalizálása. Különösen veszélyesek a belterületen lévő hidak, átereszek és egyéb műtárgyak, amelyeket szélsőségesen nagy vízhozamokra kell kiépíteni, elkerülendő vagy mérséklendő a szélsőséges időjárási helyzetek hatásait. Az átereszeket illetően ki kell emelni, hogy jellemzően mindegyik, mint egy-egy önálló, független műtárgy került kialakításra. Egymás melletti kocsi behajtóknak nemcsak a szélessége, a burkolásaként használt anyaga, a kerékfogó mérete tér el egymástól, hanem a víz zavarmentes továbbszállítását biztosító áteresz paramétere, anyaga, formája is eltér, természetesen ilyen adottságokkal a biztonságos vízelvezetés nem oldható meg. Csak a terv megvalósítása hozhat megnyugtató eredményt. A felszíni, csapadékvizek elvezetésének rendezésére olyan csapadékvíz elvezetési hálózat, hálózati rendszer kialakítását terveztük meg, amely összefüggő, egységes rendszerben, tartósan oldja meg a település ilyen jellegű problémáit. Mivel a vízelvezetés módjának meghatározása csak az észszerűség, a gyakorlatiasság és a szubjektív elemek, a helyi elfogadtatás egyidejű figyelembe vételével történhet, így megfelelő egyeztetéseken kialakuló konszenzussal választottuk ki a vízelvezetési módokat. A terv alapján a konkrét megvalósítás ütemezését pedig ténylegesen onnan fogjuk indítani, ahol a problémák már jelentkeztek. Célunk, hogy ezek az első ütemhez szervesen kapcsolódó, megvalósítandó beruházások úgy készülhessenek, hogy hosszabb távú igények kielégítésére is megfeleljenek. Megfelelő kivitelezéssel a II. ütem keretében megvalósítandó fejlesztés részévé válik a település zavarmentes vízelvezetését szolgáló, település-szintű vízelvezető rendszernek. A mennyiségi közműigények kielégítése elérhető lesz és ezt követően a minőségi közműellátási igények fognak előtérbe kerülni. A településünkön élők igényesebbek lesznek a környezetükre, az urbánusabb életkörülményre, a közterületek állapotára, az egészségesebb környezetre, a motorizáció számára a helybiztosításra. Ezek az igények szorosan összefüggésbe hozhatók a csapadékvíz elvezetés módjának megválasztásával.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019.03.31.

A projekt jelenlegi állása:

A projekt keretében a beruházás megkezdése óta az alábbi munkálatok teljesültek:

2017 decemberéig

Megtörtént a Mályvás ér befogadó tisztítása,kőszórása. A Jókai utca és a Mályvás ér között burkolt árok szakasz került kialakításra 370 méter hosszban a meglévő árokig. A Jókai utca nyugati felén  új burkolt árok épült. Hozzá kapcsolódó beruházásként elkészült az utca aszfaltozása padka építése.A Kőkút és Árpád utca 80 – 80 méter hosszban burkolatot kapott és elkészült a csapadékvíz elvezetésük is.

2018 áprilisáig

Öreg utca burkolat melletti “K” szegély és surrantok kiépítése megtörtént. Burkolt árok került kialakításra az Öreg utcai lapburkolat helyén.

A beruházás 33%-os készültségi fokon áll.
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”66″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Diavetítés indítása]
Megosztás: