F E L H Í V Á S – a község polgárai részére


F E L H Í V Á S

 

1. A Ságért Közalapítvány tájékoztatja Önöket, hogy a befizetett adó 1%-áról rendelkezhetnek alapítványunk javára.

Kedvezményezett adószám: 18534496-1-08

Kedvezményezett neve:       SÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Köszönjünk felajánlását!

 

2. Tájékoztatjuk, hogy a falugondnok személye 2016. február 8. napjával megváltozott.

Győrság új falugondnoka: Pethő Péter

Telefonszáma:                 30/267-4968

Az általa ellátandó feladatok változatlanok. Forduljanak hozzá bizalommal!

 

3. Felhívom a figyelmét, hogy Győrság Község Önkormányzata 8/2003. (IV.3.) sz. rendeletének 3.§ (6) bekezdése szerint a tulajdonos, illetve a tényleges használó kötelessége az ingatlanáról közterületre (útra, járdára) kinyúló ágak és bokrok megfelelő részének nyesése, eltávolítása.

Kérem az érintett tulajdonosokat, szíveskedjenek kötelességüknek eleget tenni! E kötelezettség el nem végzése esetén ellenőrzést követően felszólítást küldünk és bírságot szabunk ki.

 

4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. tv. 193.§-a szerint: aki a felügyelete alatt álló kutyát belterületen felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. Kérem a falu lakóit, fordítsanak fokozott figyelmet kutyájuk zárt területen való őrzésére! A kóborló kutya tulajdonosát felszólítás követően megbírságoljuk, súlyosabb esetben intézkedés végett megkeressük a gyepmestert.

 

Ferenczi Zsolt sk.

Győrság polgármestere

Megosztás: