FELHÍVÁS – szemétszedés, rendezési terv


F E L H Í V Á S                 

1. Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy Győrság Község Önkormányzata április 9. napján /szombaton/ köztisztasági akciót szervez, melynek keretében a település közterületein elszórtan heverő hulladék felkutatásához és begyűjtéséhez kérjük a lakók segítségét. A szemétszedésre jelentkezőket kérem, szíveskedjenek reggel 8 órakor a Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Győrsági Kirendeltségénél – Győrság, Országút út 75. megjelenni! Védőkesztyűt mindenki hozzon magával! A zsákokról gondoskodunk. Aki teheti, hozzon fényvisszaverő mellényt is!

VARÁZSOLJUK TISZTÁVÁ GYÖNYÖRŰ LAKÓHELYÜNK KÖRNYEZETÉT!

2. Győrság Község Önkormányzatának képviselő-testülete a legutóbbi ülésén elhatározta a település rendezési tervének módosítását, melynek során lehetőség nyílik a község terület-felhasználási rendjének, szabályainak módosítására, területi adottságok újfajta hasznosítási javaslatainak kidolgozására, fejlesztési irányok meghatározására.

A helyi lakosság, gazdálkodó és civil szervezetek, egyesületek a rendezési terv részét képező szerkezeti / szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezhetik, melyhez írásbeli kérelmet kell a képviselő-testülethez benyújtani. A szakmailag támogatható kérelmekről a testület dönt!

Határidő: 2016. április 30.

Az eljárás legjobb esetben is 3-4 hónapot vesz igénybe.

A magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási költségei átháríthatóak a kérelmezőre településrendezési szerződés keretében, melyben többek között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai. 

 

Ferenczi Zsolt sk.

Győrság polgármestere

Megosztás: