Győrságért Polgárőr Egyesület_statisztika 2020. I.félév


Tájékoztató a Győrságért Polgárőr Egyesület legutóbbi közgyűléséről

2020. július 19-én közgyűlést tartott a Győrságért Polgárőr Egyesület, ahol többek között a közelmúlt eseményeiről, tapasztalatokról és a lakossági visszajelzésekről is esett szó.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az egyesületnek – az első félévben – az önkormányzat felé nyújtott önzetlen segítséget.

Ferenczi Zsolt s.k.
polgármester

2020 első félévi statisztikák

2020. április 4-én kezdődött meg a gépjárműves polgári szolgálat. 2020. június 30 -ig tartott az első félév.
Ez tulajdonképen 3 hónapot átölelő időszak.
Ezen időszak alatt összesen:
– 158 szolgálatot adtunk (97% fölötti 112 bejelentkezéssel)
– 802 óra szolgálatban eltöltött idő volt
– 5005 kilométert tettünk meg (151 alkalommal mentünk végig Győrság összes útján)
– egy átlagos szolgálat 3 órán át tart és ezalatt 30 kilométert teszünk meg (ez a gépkocsival járható utak 90%-a)
– az eltelt 107 napban 2 olyan nap volt amikor nem teljesítettünk szolgálatot gépjárművel
A szolgálatok során első sorban személy és vagyonvédelmi szempontokat vettünk figyelembe, má-sodsorban a forgalomcsillapítás is szerepet kapott.
Minden gépkocsival járható úton egy nap lehetőleg legalább egyszer végig haladunk. E mellett ki-emelt figyelmet kapnak a következők:
– elhagyott ingatlanok
– belterület határához közeli ingatlanok
– középületek
– mezőgazdasági és ipari épületek valamint környezetük
– Kiáltó hegyi pincesorok
– Külterületi utak, ingatlanok és termőföldek

A közel 3 hónap során több esemény is történt, például:
– elszabadult lovak befogása
– gyanús gépjárművek megfigyelése
– a község területén idénymunka, vagy más egyéb jelleggel tartózkodó idegen személyek figyelemmel kísérése
– lakossági kérésre történő megerősített megfigyelés
– egy héten át tartó, gépjárműves segítség szociális alapú ételszállításban

Baracskai Zoltán
Győrságért Polgárőr Egyesület elnöke

Megosztás: