PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Falugondnok


P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Győrság Község Önkormányzata pályázatot hirdet

tanyagondnoki állás

betöltésére.

Az állás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9084 Győrság, Országút út 75.

Az ellátandó feladatok: A falugondnoki feladatokat Győrság Község Önkormányzata képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2011. (V.10.) számú önkormányzati rendeletében, valamint a szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint kell ellátni: közreműködés a szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk nyújtásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésében és az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Elvárások:

  1. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és büntetlen előélet,
  2. Iskolai végzettség: 8 általános,
  3. B kategóriás vezetői engedély,
  4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) sz. SzCsM rendelet alapján vállalja, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre jelentkezik és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi. (Az elvárások igazolásai csatolandóak!)

Előnyt jelent: pályázó helyismerete, hivatástudat kompetencia

Jelentkezési határidő: 2021. november 22. napja (hétfő) 16 óra

A jelentkezés leadható: személyesen, postai úton (Győrság Község Önkormányzata, 9084 Győrság Országút út 75.), vagy elektronikus levélben (hivatal@gyorsag.hu).

                                                                                               Ferenczi Zsolt sk.

                                                                                                  polgármester

Letöltés (DOC, 136KB)

Megosztás: