Tájékoztatás a védőnői szolgáltatás igénybevételéről


T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatom a tisztelt győrsági lakosokat a gyermekek gondozásáról szóló jogszabályokban történt lényeges változásról.
2017. január 1. napját követően a korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen kiskorú esetében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza!

Ha a gyermek törvényes képviselője nem gondoskodik a kiskorú védőnői szűrővizsgálatokon történő megjelenéséről, a védőnői szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő azt jelzi az egészségügyi hatóságnak, aki határozattal intézkedik minden esetben.
Súlyosan veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő megtagadja az együttműködést az egészségügyi szolgáltatókkal, illetve a köznevelési intézményekkel (bölcsőde, óvoda, iskola).

Végső esetben a hatóság az együttműködés további megtagadása esetén nagy összegű bírságot szabhat ki.

 

dr. Vanyus Gábor sk
jegyző

 

Megosztás: