Védőnői pályázat


Győrság Község Önkormányzata pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére. Határidő: 2016.I.31. Benyújtás: postán (9084 Győrság, Országút út 75.), vagy személyesen ugyanitt

                    

                   Győrság Község Önkormányzata                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9084 Győrság, Országút út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázat kiírása idején érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak betartása és betartatása. Különösen: nővédelem; a várandós anyukák gondozása; a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás; az újszülött kortól a tanulói jogviszony létesüléséig a gyermek gondozása; az óvodában a védőnői feladatok ellátása; az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása; családgondozás; az egyéni és közösségi egészségfejlesztési programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,

 2. Cselekvőképesség,

 3. Büntetlen előélet,

 4. Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

 5. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 6. Hat hónapos próbaidő kitöltésének vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Szakmai önéletrajz,

 2. Motivációs levél,

 3. A végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 4. Három hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt az illetékes hatóságtól kérelmezte,

 5. Hozzájárulás a pályázattal kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez,

 6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

 7. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. Helyismeret,

 2. Szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év,

 3. Saját gépkocsi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat(ok) elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

SZOLGÁLATI LAKÁST BIZTOSÍTUNK!

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Zsolt nyújt, a 96/470-063-as, vagy 30/447-7345 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 1. Postai úton: a pályázatnak a Győrság Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9084 Győrság, Országút út 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a a munkakör megnevezését: védőnő Győrság;

 2. Személyesen: Ferenczi Zsolt, Győr-Moson-Sopron megye, 9084 Győrság, Országút út 75..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása személyes meghallgatást követően a benyújtásra nyitva álló határidőt követő esedékes képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat kiírója határidőben érkezettnek tekinti a pályázatot, ha az a pályázat kiírója címére (9084 Győrság, Országút út 75.) igazolható módon határidőn belül megérkezik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételi helye: www.gyorsag.hu

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy pályázata kivételével visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.

Megosztás: