Ságért Közalapítvány pályázata 2021.


Ságért Közalapítvány pályázatot ír ki, Győrság község
kulturális és közösségi életének támogatására.

Pályázni lehet a következő területeken:
-kulturális hagyományok őrzése, ápolása
-közművelődés,
-szabadidő
Pályázni lehet győrsági intézményeknek, egyesületeknek,
öntevékeny köröknek, kivéve akik szintén jogosultak a
személyi jövedelem adó 1% -ára.

A pályázat benyújtásának időpontja:
2021. június 15 – július 15-ig.

A pályázatot az Alapítvány címére /Győrság, Országút
utca 75./ vagy a kuratórium elnöke /Kovács Ferenc
Győrság, Petőfi utca 15./ részére kérjük eljuttatni.

Pályázatot meghirdető: A Ságért Közalapítvány Kuratóriuma
Kelt: Győrság, 2021. június 08.

Megosztás: