HIRDETMÉNY – településképi rendelet módosításának partnerségi egyeztetése


Tisztelt Lakosság!

A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően véleményezésre megküldte
· Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
· Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
· Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
· Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
részére a településképi rendelet módosításának tervezetét.

A jogszabályban meghatározott véleményezési határidőn belül az Állami Főépítészi Iroda, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala küldte meg véleményét a tervezetről.

Az Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala a rendelet módosítását támogatta, azzal kapcsolatban észrevételt nem tett.
Az állami főépítész véleményét a polgármester / testület megismerte és megtárgyalta, az abban foglaltak egy része a módosítás tervezetébe beépítésre került.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján partnerségi egyeztetésre bocsátom a mellékelt dokumentumokat. A véleményezés határideje 2021. július 2. napján déli 12 óra.

Tisztelettel:

Ferenczi Zsolt sk
polgármester

Letöltés (DOCX, 16KB)

Letöltés (PDF, 9.86MB)

Letöltés (DOCX, 1.9MB)

Megosztás: